Autoškola testy - otázka 26

Otázka číslo 26
- 2 body

Účastník škodovej udalosti je povinný

A

preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti.

B

oznámiť vznik škodovej udalosti v obci príslušníkovi obecnej polície.

C

poskytnúť odbornú zdravotnú pomoc osobám zraneným pri škodovej udalosti.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 26; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME