Autoškola testy - otázka 25

Otázka číslo 25
- 2 body

Účastníci škodovej udalosti sú povinní

A

ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi.

B

poskytnúť odbornú zdravotnú pomoc osobám zraneným pri škodovej udalosti.

C

vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody (Správa o nehode).

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 25; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME