Autoškola testy - otázka 16

Otázka číslo 16
- 2 body

Účastník dopravnej nehody je povinný urobiť vhodné opatrenia, aby

A

nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody.

B

ostatní účastníci dopravnej nehody zotrvali na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta.

C

ostatní účastníci dopravnej nehody nemohli požiť alkohol.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 16; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME