Autoškola testy - otázka 12

Otázka číslo 12
- 2 body

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

A

potrebnú prvú pomoc len vtedy, ak je vážne ohrozený život viacerých osôb.

B

prvú pomoc a privolať záchrannú zdravotnú službu len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil.

C

potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 12; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME