Autoškola testy - otázka 11

Otázka číslo 11
- 2 body

Ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení sú povinní

A

ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi.

B

ohlásiť škodovú udalosť obvodnému úradu dopravy.

C

privolať odťahovú službu.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 11; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME