Autoškola testy - otázka 28

Otázka číslo 28
- 2 body

Účastník škodovej udalosti je povinný urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená

A

bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

B

bezpečnosť cestnej premávky len za zníženej viditeľnosti.

C

plynulosť cestnej premávky len za hustého sneženia.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 28; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME