Autoškola testy - otázka 22

Otázka číslo 22
- 2 body

Účastník škodovej udalosti je

A

prevádzkovateľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla.

B

osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

C

osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 22; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME