Autoškola testy - otázka 19

Otázka číslo 19
- 2 body

Účastník dopravnej nehody je povinný bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné

A

upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

B

upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom súdu.

C

nezabezpečí upovedomenie a oznámenie.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 19; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME