Autoškola testy - otázka 5

Otázka číslo 5
- 2 body

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

A

ku škodovej udalosti došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste.

B

sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

C

v niektorom zo zúčastnených vozidiel došlo k poškodeniu prepravovaných vecí.

Zobraziť správnu odpoveď predchádzajúca otázka nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 5; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME