Autoškola testy - otázka 1

Otázka číslo 1
- 2 body

Dopravná nehoda je

A

udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci.

B

každá udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu vozidla ľubovoľným spôsobom.

C

udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k stretu aspoň dvoch vozidiel.

Zobraziť správnu odpoveď nasledujúca otázka

náhodná otázka

Táto otázka zo skupiny Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody má kód 1; za jej správne zodpovedanie v testoch sa získajú 2 body.

Ďalšie otázky v skupine Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody:
Copyright © 2007-2023
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME