Test z oblasti "Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia"

Tento test slúži na overenie znalostí z oblasti "Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia." Každý test obsahuje náhodne vybraný súbor 10 otázok z oficiálnych testov určených pre všetky skupiny vodičského oprávnenia.

Základná charakteristika testu:

  • počet otázok: 10
  • časový limit: 15 minút
  • potrebná úspešnosť: nie je stanovená

Štruktúra otázok:

Vyhodnotenie testu je zadarmo.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME